För att bli medlem i Kvarnbo Kvarns vänner, betala in 50 kr till föreningens bankkonto i Länsförsäkringar Bank, konto nr 9023-2049043
och skicka mail till föreningen och tala om namn och kontaktuppgifter.

* denotes required fields